Comenzamos

  1. Faura - Pic dels corbs - Tabalet - Creu de Quart
  2. Quart de les Valls - Salt del Caball - Alto de la Frontera